Mời chào giá cung cấp cuộn LDPE phục vụ sản xuất bao bì
Loading...

Về Pago

Giỏ hàng

Loading...

Tổng tiền:

Hướng dẫn

Tìm Kiếm

danh mục tin tức

tin tức mới

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Mời chào giá cung cấp cuộn LDPE phục vụ sản xuất bao bì

14/05/2022
52
Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Tên gói thầu: Cung cấp cuộn LDPE phục vụ sản xuất Nhà máy Bao bì

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.

Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2021 của PPC

Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 09/06/2021 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 14/06/2021.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn.

YCCG phát hành miễn phí

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 14.06.2021

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 14.06.2021.

QUỲNH CHI

  • Chia sẻ qua viber bài: Mời chào giá cung cấp cuộn LDPE phục vụ sản xuất bao bì
  • Chia sẻ qua reddit bài:Mời chào giá cung cấp cuộn LDPE phục vụ sản xuất bao bì

tin tức liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này